Effektivt värdeskapande med AI & maskininlärning

Allt fler företag vill använda sig av potentialen hos den senaste utvecklingen inom AI och maskininlärning. Det är knappast förvånande då dessa verktyg hyllas världen över för sin förmåga att optimera och automatisera processer och från stora mängder komplex data såväl förklara nuläget som förutspå framtiden. Som utvecklingspartner gör BIT ADDICT dessa verktyg tillgängliga för ert företag snabbt och effektivt.

Vår modell

Vi erbjuder ett upplägg som i fyra steg hjälper er att gå från att utforska verktygens möjlighet att skapa värde för just ert företag till en färdig och driftsatt lösning. Varje steg är utformat för att så kostnadseffektivt som möjligt ta fram precis rätt informationen för att bestämma fokus och omfattning på nästa steg. Givetvis går det att hoppa över inledande steg om ert företag redan kommit en bit på vägen med arbetet.

Introduktion

Våra kunniga specialister besöker ert företag och fräschar kostnadsfritt upp era grundkunskaper inom AI- och maskininlärning och ger exempel på hur verktygen kan användas för att skapa värde i olika sammanhang. Vi tar också tillfället i akt och inleder arbetet med att lära känna er verksamhet och diskutera era möjligheter att utnyttja dessa verktyg.

Workshop

Er företag är unikt. Nästa steg är därför en workshop där BIT ADDICT lär känna er verksamhet och era förutsättningar. Tillsammans upptäcker vi vilka AI-lösningar som kan skapa störst värde för er och era kunder. Workshoppen resulterar i att vi tillsammans bestämmer ett fokusområde för ett gemensamt pilotprojekt.

Pilot

BIT ADDICT utvecklar med hjälp av specialister inom AI, maskininlärning och andra relevanta ingenjörsområden en prototyp som så kostnadseffektivt som möjligt men under realistiska förutsättningar konkret visar värdet den nya lösningen ger ert företag. Prototypen skräddarsys till er data och kan baseras på neurala nät och deep learning, ensemblemodeller av beslutsträd eller helt anpassade algoritmer. Först när prototypen visar att lösningen kommer att skapa det avsedda värdet tar vi gemensamt beslutet om att gå vidare med arbetet att utveckla och integrera en fullskalig lösning i er verksamhet.

Driftsättning

För att driftsätta en AI-lösning behöver flera pusselbitar falla på plats. Systemet behöver integreras mot ert företags datakällor och system. Kanske behöver en lämplig serverlösning hittas eller verktyg för att skapa rätt rapporter kopplas på. Säkerhet och robusthet kan vara andra relevanta frågor. BIT ADDICT lägger pusslet åt er och ser till att AI-systemet står på en stabil och trygg plattform för att fortsätta leverera värde till er utan avbrott.

Om BIT ADDICT

BIT ADDICT är ett konsult- och ingenjörsföretag bestående av de vassaste problemlösarna med bakgrund inom teknisk fysik, datateknik, IT, mekatronik och elektronik. Bredden i vårt kunnande är viktig för utveckling av AI- maskininlärningslösningar då ingen lösning existerar i ett vakuum. Det är viktigt att även ha en god förståelse för problemet som verktygen skall lösa och tekniken i angränsande system. Vårt mål är att med ett brett teknikkunnande och helhetsperspektiv så effektivt som möjligt skapa nytt värde i våra kunders verksamhet och produkter.