Simuleringsbaserad träning för kirurger

VIST-C® G5 är en användargränssnittsenhet för simuleringsbaserad träning utvecklad av Mentice AB, Göteborg (den avlånga lådan i två exemplar i bilden ovan). Systemet gör det möjligt att använda riktiga kliniska verktyg i interaktionen med endovaskulär kirurgi simulerad i en PC-applikation. I systemet finns PCB med mikrokontroller och FPGA som styr ställdon för att skapa haptisk återkoppling och läser av sensorer för rörelse, position, tryck och flöde för de kliniska verktygen.

I det löpande produktutvecklingsarbetet med VIST-C® G5 innefattar vårt uppdrag:

  • Systemansvar och projektledning.
  • Utveckling av PC-driver och firmware.
  • Kvalitetssäkring och CE-märkning.
  • Design av nya haptik- och sensorlösningar.