3 snabba om AI & maskininlärning: Avsnitt 2

Tidigare i veckan släppte vi vårt första avsnitt av vår miniserie med fokus på AI och maskininlärning. Syftet med vår miniserie är att ge en kort introduktion till hur AI och maskininlärning kan appliceras och skapa värde i verksamheter oavsett storlek eller bransch. Våra kunniga systemutvecklare och AI-experter hjälper idag kända aktörer inom branscher som mode, transport, logistik och bygg.

I dagens avsnitt besvara vår system- och affärsområdesutvecklare för AI och maskininlärning, Fredrik Ring 3 snabba frågor där du som tittare får en djupare inblick kring hur AI fungerar, inom vilka områden AI kan appliceras och även vad som krävs för att kunna applicera AI.

Ni hittar avsnitt 2 här. Ni finner resterande videoklipp i vår miniserie med fokus på AI och maskininlärning här.  

Är ni intresserade av att veta mer om området så har vi flera talangfulla systemutvecklare i både Stockholm och Göteborg som kan besvara era frågor. Vänligen kontakta Niclas på niclas.wennerlof@bitaddict.se eller +46 70 643 63 24 för mer information.

3 snabba om AI & maskininlärning: Avsnitt 1

AI och maskininlärning, två ord som idag används flitigt och ett teknikområde som vi på BIT ADDICT idag hjälper flertal kunder att implementera i sina verksamheter för att effektivisera och skapa nytt värde. Våra kunniga systemutvecklare och AI-experter hjälper idag kända aktörer inom mode, butikskedjor, e-handel och logistik att komma igång med detta fantastiska verktyg.

Men vad är egentligen AI, vad används AI till och slutligen, behöver vi AI? Vår system- och affärsområdesutvecklare för AI och maskininlärning, Fredrik Ring besvara 3 snabba frågor om AI på under en minut. Ni hittar Avsnitt 1 här. Ni finner även flertal informativa videoklipp kring AI och maskininlärning här. 

Är ni intresserade av att veta mer om området så har vi flera talangfulla systemutvecklare i både Stockholm och Göteborg som kan besvara era frågor. Vänligen kontakta Niclas på  Niclas.wennerlof@bitaddict.se eller +46 70 643 63 24 för mer information. 

ArasSync

BIT ADDICT har under flera år hjälpt kunder med deras Aras-anpassningar samt tagit fram lösningar som passar varje enskild kund.

Vi kan nu tillsammans med våra kunder lansera ett öppet utvecklingsverktyg till PLM-plattformen Aras Innovator. Verktyget heter ArasSync och finns tillgängligt, med öppen källkod, på webbtjänsten GitHub. ArasSync är ett kommandoradsverktyg som hanterar synkronisering av egenutvecklade funktioner och anpassningar mellan Arasserver/databaser och källkodshanteringssystem, med särskilt fokus på olika miljöer för utveckling, automattest, acceptanstest och produktionstest. ArasSync har granskats och godkänts av Aras egna utvecklare samt fått ett positivt omdöme.

PLM-system (Product Lifecycle Management) används primärt för att hantera revisioner och livscykler hos diverse hårdvara (mekatronik och elektronik) och stödja relaterade flöden. De kan även anpassas till de flesta processer och objekt som ett företag behöver kontroll över såsom dokument, mjukvara, test, tillverkningsutrustning, utvecklings & supportärenden, mm.

Aras Innovator är gratis att ladda ner och använda i sitt basutförande och har en öppen datamodell, men tillägg som integrationer mot t.ex. Microsoft Office och CAD-mjukvaror kräver en betald prenumeration. Aras-plattformen är väldigt flexibel och medger korta utvecklingscykler, vilket gör den extra lämplig för dagens snabba förändringar i produkter, processer och affärsmodeller. Den används av många stora företag som t.ex. Airbus, GE, Getrag & MAN, men fungerar även väl för små och medelstora företag.

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss redan idag på niclas.wennerlof@bitaddict.se.

Aktuella länkar:

Komplett system för laserbearbetning av metall med hjälp av lasergalvoskanner

Många tillverkande industrier har behov av att bearbeta metalldetaljer på olika vis. Detta görs ofta med värme och gör det möjligt att både svetsa, kapa, löda och härda metallerna. Ett sätt att värma upp metallerna är med hjälp av laser med hög effekt. Det är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer som vid svetsning ger fogar av hög kvalitet. Det gör det möjligt att sammanfoga skopor till grävmaskiner likaväl som precisa kliniska instrument. 

Med ställbar optik kan laserns fokuspunkt och därmed intensitet anpassas för att hantera olika bearbetningssätt. För vissa applikationer räcker det dock inte med att kunna variera laserns fokuspunkt utan då behövs mer flexibla system för att även styra laserns position.

Utmaning

Att sammanfoga detaljer gjorda av olika metaller med hjälp av svetsning anses ibland vara omöjligt. Anledningen är att metallerna i smält form inte blandas vilket gör att en bra svetsfog är svår att åstadkomma. 

Lösning

Genom att använda en galvoskanner bestående av två speglar kan laserns position ändras mycket snabbt och genom att låta lasern röra sig i bestämda mönster kan geometriska former ritas med lasern. Lasern fungerar då som en visp och rör samman de smälta metallerna så att en hållbar svetsfog erhålls. BIT ADDICT har åt vår kund Permanova Lasersystem AB konstruerat ett styrsystem med ett grafiskt användargränssnitt där geometriska former kan skapas, justeras och utvärderas med hjälp av datorsimuleringar. Formerna projiceras sedan på metalldetaljer för att på ett flexibelt sätt svetsa, löda och härda.

Resultat

Permanova kan nu erbjuda sina kunder en komplett lösning för lasersvetsning som kan användas även i applikationer som traditionellt inte är möjliga. Systemet är flexibelt och kan anpassas till kundernas behov vilket öppnar möjligheterna för nya affärer för både Permanova och deras kunder. 

Kamerabaserad fogföljning för metallsammanfogning med högeffektslaser

En gemensam nämnare för tillverkande industrier är behovet av att sammanfoga metalldetaljer. Detta kan göras på en uppsjö av sätt, bland annat genom att använda värme för att löda eller svetsa. Att använda en laser med hög effekt är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer. Med en högeffektslaser och optik kan man sammanfoga allt från grävskopor till precisa kliniska instrument.

Vid sammanfogning med laser koncentreras mycket energi till en liten yta, vilket gör att värmepåverkan på metalldetaljerna blir minimal. Detta ställer dock höga krav på ett tillförlitligt och exakt styrsystem som med hög noggrannhet och repeterbarhet kan fokusera laserns energi på rätt ställe, dvs vid fogen mellan detaljerna som ska sammanfogas.

Utmaning

Vid framställning av detaljer uppstår alltid små avvikelser från den ideala ritningen. Det kan till exempel handla om en skarv mellan två klippande verktyg eller hack från hantering eller transport. Även positioneringen av detaljen tillför osäkerheter som måste hanteras. Dessa avvikelser kan få stora konsekvenser vid sammanfogning med högeffektslaser på grund av den exakta värmeöverföringen.

Lösning

Ett computer vision-baserat styrsystem som använder en kamera för att titta ner på arbetsytan och lokalisera fogen mellan de detaljer som ska sammanfogas. Tack vare att fogens position registreras 200 gånger varje sekund kan laserns position snabbt korrigeras, vilket skapar en jämn och hållbar svetsfog. För att hantera varje slutkunds unika geometrier och material tillåts operatören att via ett grafiskt användargränssnitt konfigurera och, vid behov, konstruera egna computer vision-verktyg.

Resultat

BIT ADDICT:s kund Permanova Lasersystem AB har ett flexibelt, enkelt och pålitligt styrsystem som gör att de kan hantera de mest komplicerade kundprojekten.

BIT ADDICTS HÖSTACK!

Igår gick BIT ADDICTs HÖSTHACK av stapeln i Göteborg. Uppgiften var att bygga ett plugin till valfri mjukvara och idéerna var många. Stort tack till alla deltagare och medarbetare för en utmanade och rolig kväll!