Examensarbete inom Autonom skogsplantering

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre! BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi på BIT ADDICT älskar teknik och att utvecklas som problemlösare. Just nu söker vi dig som skall skriva ditt exjobb och har ett gediget intresse för mjukvaruutveckling, bildbehandling, och/eller matematik. 

Uppgiftsbeskrivning

I projektet BraSatt, som drivs av Södra Skogsägarna, utvecklas ett fordon för att autonomt plantera gran- och tallplantor som en del i framtidens hållbara skogsbruk. BIT ADDICT ansvarar för fordonets styrsystem, för autonom navigation och perception. I dagsläget sker plantering oftast i två steg: maskinell markberedning följt av manuell plantering. Den maskinella markberedningen ökar plantornas chans till överlevnad, men är energikrävande och åsamkar skogsmarken skada. Den manuella planteringsprocessen är skonsam, men förlitar sig på planterarens kompetens och tillgång till arbetskraft. I BraSatt vävs de två stegen samman till ett: en relativt liten skogsmaskin navigerar autonomt runt på ett kalhygge för att markbereda och plantera i ett kombinerat steg. De potentiella vinsterna för miljö och ekonomi är stora, men kräver teknisk innovation på många fronter för att realiseras.

Om examensarbetet:

Computer Vision för evaluering av trädplantering
Skogsmaskinen väljer en planteringspunkt med hjälp av en stereokamera och utför sedan planteringen autonomt. Från en bild på plantan och marken efter planteringstillfället vill vi undersöka huruvida det är möjligt att med Computer Vision bedöma hur väl planteringen utförts. Ett första steg är att bekräfta att en planta faktiskt planterats på den valda punkten. Vidare kan plantans orientering, analys av jorden den planteras i samt närområdets karakteristik vara intressanta parametrar att identifiera. Relevanta förkunskaper: Computer Vision och Maskininlärning.

Publik information om projektet BraSatt:
Vilka är BIT ADDICT?

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med fokus på att möjliggöra innovation åt kunder som är ledande inom sina respektive branscher. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg. 

Vi erbjuder anpassade utvecklingsprojekt och konsulter inom följande specialistområden:

 • Beräkningsmjukvara
 • Sensorik & Styrsystem
 • AI & Maskininlärning

Vår specialitet är att snabbt och säkert ta oss fram i outforskad teknisk terräng. Kunderna vänder sig till oss på grund av vår förmåga att konsekvent och effektivt skapa innovativa tekniklösningar oavsett bransch, tillämpning och teknikområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande. 
Relevanta förkunskaper inkluderar:

 • God programmeringskunskap inom C#, C/C++, Python, eller liknande.
 • Bekväm i Linux-miljö och med Git.
 • Kan arbeta med sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
 • Intresse för fältexperiment.
Formalia
 • Omfattning: Fulltakt, 30 Hp
 • Antal personer: 1-2 
 • Start: Januari 2023 eller enligt överenskommelse. 
 • Arvode: Ja
Ansökningsprocess

Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande. Du kan ansöka till oss antingen individuellt eller i par. Söker ni i par vill vi gärna ha endast en ansökan med all information. Ansökan sker genom att skicka CV, personligt brev och betyg till veronica.lilja@bitaddict.se 

Kontaktpersoner

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37

Välkommen Anders!

Veckan började på bästa sätt hos oss på BIT ADDICT!

Välkommen säger vi till Anders! Anders är en erfaren utvecklare och arkitekt som jobbat inom många olika branscher och med många olika tekniker och system sedan 1990-talet.

Anders gled in sin första dag hos oss på sin hemmabyggda hoj där han konverterat en MTB till en elcykel genom att ta bort befintligt vevparti och ersätta det med ett paket, där motor och vevparti hänger ihop. Gissa vem som glider förbi er i cykelspåret? 
Jo, Anders!

Varmt välkommen till oss!