Skip to content

AI & Maskininlärning

Våra specialister inom AI & Maskininlärning hjälper våra kunder att skapa effektivitet bortom gränsen för mänsklig analysförmåga.

AI och maskininlärning har en fantastisk potential att effektivisera och skapa nytt värde inom en lång rad områden som t.ex. utveckling av produkter och tjänster, försäljning, logistik, support, service, underhåll, marknadsföring och produktion. Våra specialister inom detta affärsområde hjälper våra kunder att effektivt ta vara på deras verksamhets specifika potential genom att kombinera teknisk expertis med noggrann analys av kundens verksamhet för att identifiera precis rätt angreppspunkt och tillvägagångssätt.  AI och maskininlärning har tillämpningar inom branscher som e-handel, butiksförsäljning, automation, finans, logistik, produktutveckling och medicinteknik, för att nämna några få. Våra kunder idag är exempelvis kända aktörer inom mode, butikskedjor, e-handel och logistik. 

Exempel på tidigare projekt

 

Allt fler företag ser potentialen att skapa värde med AI och maskininlärning, men många av dessa företag har begränsad tidigare erfarenhet av arbete med denna typ av teknik. Att ta det första steget in i en ny teknikvärld är utmanande och det krävs en bra strategi för att säkerställa ett lyckat resultat och god avkastning på investeringen. Därför har vi speciellt för företag som befinner sig i denna situation utvecklat en egen modell för ett tryggt och effektivt värdeskapande genom AI och maskininlärning. 

Vår modell för effektivt värdeskapande genom AI och maskininlärning

Vår modell för effektivt värdeskapande genom AI och maskininlärning består av fyra steg. Varje steg syftar till att effektivt ta fram rätt underlag åt kunden för beslutet om och hur man skall gå vidare med arbetet för att få bästa möjliga avkastning från investeringen. 

Första steget är en kostnadsfri introduktion till AI och maskininlärning för beslutsfattare i kundens organisation. Syftet är att skapa en gemensam bild av tekniken och dess användning för att förenkla ställningstagandet till om den är relevant för den egna verksamheten. 

Det andra steget är en workshop. Där börjar vi med ett grupparbete där vi med hjälp av kundens expertis om den egna verksamhet och vår expertis av tekniken ringar in de mest lovande möjligheterna att öka lönsamhet för kunden med AI och maskininlärning. Efter detta grupparbetet går vi vidare med att analyseras varje inringad möjlighet utgående från kunden specifika förutsättningar för att förstå risker, förutsättningar, utvecklings- och driftkostnader samt ekonomisk effekt av en AI-lösning. Resultatet av analysen utgör ett underlag för kunden i beslutet om vilka möjligheter som är intressanta att gå vidare med. 

Tredje steget är att utveckla en pilot för möjligheterna som kunden valt att gå vidare med för att kostnadseffektivt se effekten av en AI-lösning under skarpa förhållanden. När kunden ser effekten av AI-lösningen är det ett enkelt beslut om lösningen skall tas vidare till det fjärde och sista steget. 

Det fjärde steget innebär integration av AI-lösningen med den operativa verksamheten och anpassning till kundens samtliga behov gällande exempelvis drift, underhåll, säkerhet och automatisering. 

För ytterligare information om vår modell för Effektivt värdeskapande genom AI och maskininlärning,  läs vårt produktblad eller kontakta oss så berättar vi mer.

Niclas Wennerlöf

Niclas Wennerlöf

Försäljningsansvarig

Effektivt värdeskapande med AI

Vill ert företag veta mer om möjligheterna med AI?

BERÄKNINGSMJUKVARA

Våra specialister inom beräkningsmjukvara hjälper våra kunder utveckla applikationer som innefattar avancerad matematisk modellering, t.ex. simulering och 3D-visualisering.

SENSORIK & STYRSYSTEM

Våra specialister inom sensorik & styrsystem hjälper våra kunder att utveckla anpassade sensor- och styrningslösningar för produkter och inom automation.

PASSION FÖR DIN UTVECKLING

Din resa med oss börjar här.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev