En gemensam nämnare för tillverkande industrier är behovet av att sammanfoga metalldetaljer. Detta kan göras på en uppsjö av sätt, bland annat genom att använda värme för att löda eller svetsa. Att använda en laser med hög effekt är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer. Med en högeffektslaser och optik kan man sammanfoga allt från grävskopor till precisa kliniska instrument.

Vid sammanfogning med laser koncentreras mycket energi till en liten yta, vilket gör att värmepåverkan på metalldetaljerna blir minimal. Detta ställer dock höga krav på ett tillförlitligt och exakt styrsystem som med hög noggrannhet och repeterbarhet kan fokusera laserns energi på rätt ställe, dvs vid fogen mellan detaljerna som ska sammanfogas.

Utmaning

Vid framställning av detaljer uppstår alltid små avvikelser från den ideala ritningen. Det kan till exempel handla om en skarv mellan två klippande verktyg eller hack från hantering eller transport. Även positioneringen av detaljen tillför osäkerheter som måste hanteras. Dessa avvikelser kan få stora konsekvenser vid sammanfogning med högeffektslaser på grund av den exakta värmeöverföringen.

Lösning

Ett computer vision-baserat styrsystem som använder en kamera för att titta ner på arbetsytan och lokalisera fogen mellan de detaljer som ska sammanfogas. Tack vare att fogens position registreras 200 gånger varje sekund kan laserns position snabbt korrigeras, vilket skapar en jämn och hållbar svetsfog. För att hantera varje slutkunds unika geometrier och material tillåts operatören att via ett grafiskt användargränssnitt konfigurera och, vid behov, konstruera egna computer vision-verktyg.

Resultat

BIT ADDICT:s kund Permanova Lasersystem AB har ett flexibelt, enkelt och pålitligt styrsystem som gör att de kan hantera de mest komplicerade kundprojekten.