År 2020 börjar på bästa sätt här på BIT ADDICT i Göteborg. I samband med det nya året välkomnade vi Victoria till oss. Victoria kommer ta rollen som ansvarig för rekrytering och affärsutveckling.

Victoria har gedigen erfarenhet inom rekrytering, affärsutveckling och projektledning. Hon besitter ett stort intresse för teknik och utveckling, något som hon delar med sina kollegor här på BIT ADDICT. Victoria har erfarenhet från olika branscher och en nyfikenhet för organisationer och människor, något som kommer till nytta för BIT ADDICTs framtida utveckling.

Varmt välkommen till oss!

Vill ni komma i kontakt med Victoria?
victoria.oberg@bitaddict.se
+46 706 43 04 07