Autonom skogsplantering – Ämnesförslag

Förslag 1: Identifiering av hårda objekt under markytan

Innan en planta kan sättas i marken måste marken beredas. Detta sker genom att en spade gräver ett hål i punkten där plantan ska planteras. Ett problem med detta är att under markytan kan hårda föremål såsom stenar eller rötter förekomma, vilka ej syns från ovan. Försök att gräva genom sådana hinder misslyckas, vilket leder till slitage på grävutrustningen samt minskad effektivitet. 

För att undvika detta problem vill man tidigt kunna avgöra vad som befinner sig under markytan med hjälp av minimal extra utrustning på planteringsfordonet. En lösningsidé grundar sig i att “känna” vad som befinner sig under markytan genom att analysera impulser och vibrationer som grävdonet utsätts för vid grävning.

Ett examensarbete skulle kunna handla om att utveckla och evaluera algoritmer för effektiv identifiering av grävhinder under markytan baserat på accelerationsdata uppmätt från en “mätpinne” som slås ner i marken. Mätpinnen simulerar grävdonet som ska integreras i slutprodukten. Examensarbetet inkluderar, utöver algoritmutveckling, förmodligen uppgifter såsom:

 • Planering och insamling av data för algoritmutveckling och evaluering.
 • Undersökning av mätpinnens fysikaliska egenskapers inverkan på lösningskvalitén.
 • Undersökning av hur mätpinnens rörelse ner i marken påverkar lösningskvalitén.

Möjliga tekniker:

 • Traditionell signalbehanding, exempelvis fourieranalys, filtrering, etc.
 • Maskininlärningsmetoder, exempelvis neurala nätverk, nearest neighbour, etc.

Relevanta förkunskaper:

 • Kunskap inom signalbehandling och klassificeringsmetoder.
 • God programmeringskunskap inom Python, C/C++, C#, eller liknande.
 • Bekväm i linuxmiljöer och med git.
 • Kan jobba med hårdvara, sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
 • Intresse för fältexperiment.
Förslag 2: Identifiering av lämplig planteringspunkt på markytan

I tillägg till att att detektera och undvika hinder under marken kan ett smart val av markyta bidra till minskat slitage och förbättrad effektivitet. En möjlig lösningsidé är att använda en RGB-kamera som kan se hela området där maskinen potentiellt ska markbereda och genom objektdetektering eller semantisk segmentering sålla bort ytor som inte är lämpliga, exempelvis berghällar eller stubbar. En teknisk utmaning förenad med den idén är att få befintliga metoder, dataset och tester är anpassade för skogsmiljö.

Ett examensarbete skulle kunna handla om att utveckla algoritmer för att generera bra kandidatpunkter till markberedningen. Examensarbetet inkluderar, utöver algoritmutveckling, förmodligen uppgifter såsom:

 • Planering och insamling av data för algoritmutveckling och evaluering.
 • Anpassning av bildprocessningsmetoder för högupplöst bilddata.

Möjliga tekniker:

 • Maskininlärningsmetoder, exempelvis neurala nätverk.
 • Segmentering av bilddata.

Relevanta förkunskaper:

 • Kunskap inom bildbehandling och maskininlärning.
 • God programmeringskunskap inom Python, C/C++, C#, eller liknande.
 • Bekväm i linuxmiljöer och med Git.
 • Erfarenhet av att använda och djupdyka i ML-ramverk såsom PyTorch och Tensorflow.
 • Kan jobba med hårdvara, sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
 • Intresse för fältexperiment.
Förslag 3: Hinderklassificering i perceptionsdata

Innan maskinen kör igång på ett kalhygge planeras grovt en färdväg för maskinen att följa. I praktiken kan inte maskinen blint följa denna färdväg på grund av hinder som ej har tagits hänsyn till i planeringen, t.ex. fallna träd eller blöta markpartier. Istället måste en intern omvärldsuppfattning att förhålla sig till byggas i realtid vid navigering. Exempelvis kan stereokameror och LIDAR användas för att konstruera en digital 3D-modell av omgivningen för detta ändamål. I en helt statisk miljö kan man anta att kluster av detekterade punkter i rymden utgör markyta som kan köras över, eller hinder som fordonet måste navigera förbi. 

På kalhyggen där planteringsfordonet ska färdas förväntas problemet försvåras på grund av ojämn terräng fylld med vegetation. Mindre buskar kan fordonet enkelt köra genom, men utifrån ren punktmolnsdata kan det vara svårt att skilja dessa mjuka hinder från solida hinder som det är kritiskt att undvika. Vegetation på den körbara terrängen kan ge en felaktig uppfattning av markunderlagets geometri som styrsystemet ska ta hänsyn till. 

Ett examensarbete skulle kunna handla om att analysera perceptionsdata – framförallt punktmolnsdata, men också möjligtvist bilddata – för att klassificera huruvida områden i den insamlade datan utgör solida hinder som behöver tas hänsyn till vid autonom navigering, eller ej. Examensarbetet inkluderar, i tillägg till algoritmutveckling, förmodligen uppgifter såsom:

 • Undersökning av vilka sensorer som är lämpliga.
 • Planering och insamling av data för algoritmutveckling och evaluering.
 • Hantering och visualisering av punktmoln med relevant mjukvara.

Möjliga tekniker:

 • Traditionell signalbehandling, exempelvis fourieranalys, filtrering, etc.
 • 3D-grafik, geometriskt datorseende.

Relevanta förkunskaper:

 • Kunskap inom signalbehandling, 3D-visualisering, LiDAR, maskininlärning.
 • God programmeringskunskap inom Python, C/C++, C#, eller liknande, gärna vana vid att hantera stora datamängder på effektivt sätt.
 • Bekväm i linuxmiljöer och med git.
 • Kan jobba med hårdvara, sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
 • Intresse för fältexperiment.

Examensarbete inom Autonom skogsplantering, 30 hp

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren?
Leta inte längre!

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi på BIT ADDICT älskar teknik och att utvecklas som problemlösare. Just nu behöver vi dig som skall skriva ditt exjobb och har ett intresse för mjukvaruutveckling, signalanalys, bildbehandling, maskininlärning och matematik.

Uppgiftsbeskrivning

I projektet BraSatt, som drivs av Södra Skogsägarna, utvecklas ett fordon för att autonomt plantera gran- och tallplantor som en del i framtidens hållbara skogsbruk. BIT ADDICT ansvarar för att ta fram fordonets styrsystem för autonom navigation och plantering.

I dagsläget sker plantering oftast i två steg: maskinell markberedning följt av manuell plantering. Den maskinella markberedningen ökar plantornas chans till överlevnad, men är energikrävande och åsamkar skogsmarken skada. Den manuella planteringsprocessen är skonsam, men förlitar sig på planterarens kompetens och tillgång till arbetskraft.

I BraSatt vävs de två stegen samman till ett: en relativt liten skogsmaskin navigerar autonomt runt på ett kalhygge för att markbereda och plantera i ett kombinerat steg. De potentiella vinsterna för miljö och ekonomi är stora, men kräver teknisk innovation på många fronter för att realiseras.

BIT ADDICT har följande tekniska utmaningar, vilka var och en lämpar sig väl för ett examensarbete:

 1. Identifiering av hårda objekt under markytan. (Klicka här för mer information)
  Använda vibrationssensorer och signalanalys för att ta reda på information om vad som finns under marken i skogen. Syftet är att minska slitage på grävutrustning och öka effektivitet vid plantering.
 2. Identifiering av lämplig planteringspunkt på markytan. (Klicka här för mer information)
  Använda RGB(D)-kamera och bildbehandling för att lokalisera områden lämpliga för plantering. Syftet är att minska antalet misslyckade planteringar.
 3. Hinderklassificering i perceptionsdata. (Klicka här för mer information)
  Använda data från 3D-sensorer (LiDAR, stereokamera, etc.) för att klassificera olika typer av hinder i en skogsmiljö. Syftet är att förbättra fordonets omvärldsuppfattningen för att åstadkomma smart navigering och plantering.

Publik information om projektet BraSatt:

Vilka är BIT ADDICT?

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med fokus på att möjliggöra innovation åt kunder som är ledande inom sina respektive branscher. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg. Vi erbjuder anpassade utvecklingsprojekt och konsulter inom följande specialistområden:

 • Beräkningsmjukvara
 • Sensorik & Styrsystem
 • AI & Maskininlärning

Vår specialitet är att snabbt och säkert ta oss fram i outforskad teknisk terräng. Kunderna vänder sig till oss på grund av vår förmåga att konsekvent och effektivt skapa innovativa tekniklösningar oavsett bransch, tillämpning och teknikområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande. 

Relevanta förkunskaper inkluderar:

 • God programmeringskunskap inom C#, C/C++, Python, eller liknande.
 • Bekväm i Linux-miljö och med Git.
 • Kan arbeta med hårdvara, sensorer, mikrokontrollers (t.ex. Arduino), etc.
 • Intresse för fältexperiment.
Formalia
 • Omfattning: Fulltakt, 30 Hp
 • Antal personer: 1-2 
 • Start: Januari 2022 eller enligt överenskommelse. 
 • Arvode: Ja
Ansökningsprocess

Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande. Du kan ansöka till oss antingen individuellt eller i par. Söker ni i par vill vi gärna endast ha en ansökan med all information. Ansökan sker genom att skicka CV, personligt brev och betyg till veronica.lilja@bitaddict.se 

Kontaktpersoner

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37

Välkommen Rickard!

Veckan började på bästa sätt här på BIT ADDICT!

Varmt välkommen säger vi till Rickard som denna vecka gjorde sin första dag hos oss här i Göteborg.

Rickard Rohlin är utbildad civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola. Rickard har efter exjobb i USA runt millennieskiftet arbetat i mjukvarubranschen inom många segment under åren, bl a industrirobotar, flygledning, 3D-printning och fordon. Rickard har dessutom arbetat en hel del internationellt, med kortare och längre resor till USA, Kina och Italien.

Rickard besitter ett stort intresse för teknik och vetenskap, speciellt astronomi och astrofysik. Utöver detta är det båtliv i den nordhalländska skärgården, skidåkning, resor, musik eller en tur på mountainbike som gäller när det finns tid över från hus och familj.

Vi är glada att äntligen ha dig hos oss på BIT ADDICT.

Varmt välkommen till oss!

Examensarbete inom mobil bildbehandling, 30 hp

Uppdatering – Exjobbet är tillsatt.

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre!

BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi på BIT ADDICT älskar teknik och att utvecklas som problemlösare. Just nu behöver vi dig som ska skriva ditt exjobb och har ett intresse för bildbehandling och mjukvaruutveckling. 

Examensarbete 

Uppdraget är utformat i samarbete med en av våra kunder inom byggnadsbesiktning och går ut på att implementera en bra metod för att automatiskt konvertera bilder på en byggnadsfasad till skisser lämpliga att ingå i fasadbesiktningsprotokoll. För exempel se illustrationen nedan. Examensarbetaren skall identifiera och utvärdera existerande metoder samt föreslå lämpliga anpassningar och/eller möjliga förbättringar av algoritmerna för det tänkta syftet. Slutligen skall de mest lovande metoderna implementeras och integreras som prototyp i en app för iPad.

Vilka är BIT ADDICT?

Vi är skarpa ingenjörer med stort teknikintresse. Vi möjliggör innovation åt kunder som är ledande inom sina branscher. BIT ADDICT är ett ingenjörs- och konsultbolag med huvudkontor i Göteborg. Vi erbjuder anpassade utvecklingsprojekt och konsulter inom följande specialistområden:

 • Beräkningsmjukvara
 • Sensorik & Styrsystem
 • AI & Maskininlärning

Vår specialitet är att snabbt och säkert ta oss fram i outforskad teknisk terräng. Kunderna vänder sig till oss på grund av vår förmåga att konsekvent och effektivt skapa innovativa tekniklösningar oavsett bransch, tillämpning och teknikområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande. Goda kunskaper inom mjukvaruutveckling och ett brett teknikintresse är meriterande.

Formalia
 • Omfattning: Fulltakt, 30 Hp
 • Antal personer: 1-2 
 • Start: Januari 2022 eller enligt överenskommelse. 
 • Arvode: Ja
Ansökningsprocess

Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande.

Du kan ansöka till oss antingen individuellt eller i par. Söker ni i par vill vi gärna endast ha en ansökan med all information. Ansökan sker genom att skicka CV, personligt brev och betyg till veronica.lilja@bitaddict.se 

Kontaktpersoner

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37

Master Thesis Project in Mobile Image Processing

Are you close to the end of your education in Computer Science, IT, Mechatronics, Engineering Physics or similar and looking for a master thesis project for this spring? Look no further!

BIT ADDICT is an engineering and consultancy company headquartered in Gothenburg. At BIT ADDICT we love technology and developing new problem solving skills. Now we are looking for master thesis project workers with an interest in image processing and software development.

Master Thesis Project

The assignment is designed in collaboration with one of our customers in building inspection and involves implementing a method for automatically converting images of building facades to sketches suitable for inclusion in inspection protocols. The process is illustrated below. The master thesis worker shall identify and evaluate existing relevant methods and propose appropriate adaptations and / or possible improvements to the algorithms with respect to the intended purpose. Finally, the most promising methods shall be implemented and integrated as a prototype in an app for iPad.

Who are my colleagues BIT ADDICT?

We are skilled engineers with a great interest in technology. We enable innovation for industry leading client companies.

BIT ADDICT is an engineering and consultancy company headquartered in Gothenburg. We offer customized development projects and consultants in the following specialist areas:

 • Calculational software
 • Sensing & Control Systems
 • AI & Machine Learning

Our specialty is to quickly and safely navigate unexplored technical territory. Customers turn to us because of our proven ability to consistently and efficiently create innovative technology solutions in a wide span of industry, application and technology areas.

Qualifications

We are looking for a master’s degree student in Computer Science, IT, Embedded Systems, Mechatronics, Engineering Physics or similar. Good knowledge in software development and a broad interest in technology are advantages.

Other Conditions

Scope: Full-time, 30 credits
Number of applicants: 1-2
Project start: January 2022 or by appointment.
Reimbursement: Yes

Application process

Interested? Submit an application today! Interviewing of applicants is performed on an ongoing basis. 

You can apply either individually or as a pair. If you apply as a pair, we would like one joint application with all the information. The application must include a CV, personal letter and course grade listing and is sent to veronica.lilja@bitaddict.se

Contact information 

Veronica Lilja 
Marknad- & rekryteringsansvarig 
veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37