Många operationer som förr krävde att man öppnade kroppen för att komma åt organen kan idag istället utföras från insidan. Detta sker genom att man för in katetrar och liknande instrument i kroppen och navigerar via kroppens blodkärl till problemområdet. Detta kallas endovaskulär procedur och har fördelarna att det är mindre invasivt och återhämtningstiden blir kortare jämfört med motsvarande öppna kirurgiska ingrepp.

Att utföra en endovaskulär operation är en ytterst avancerad procedur som både kan ta lång tid och kräver mycket erfarenhet. Därför underlättar det att kunna utbilda läkare i en simulerad miljö där verkliga kliniska instrument kan användas.

Utmaning

Vår kund Mentice levererar simulatorer för att träna läkare i denna typ av ingrepp. En simulator från Mentice inkluderar ett hårdvarugränssnitt där katetrar och andra instrument kan föras in, en arbetsstation som utför simuleringsberäkningarna samt skärmar där bland annat den simulerade röntgenbilden visualiseras. Systemet ger en realistisk simuleringsmiljö men är ett otympligt system att ta med på t ex mässor. 

Lösning

BIT ADDICT har hjälpt Mentice att utveckla en serie iPad-appar som visualiserar röntgenbilden och ansluter till riktiga kliniska verktyg via Bluetooth. Apparna är byggda med Swift och använder bilbiblioteket SceneKit för 3D-visualisering av verktyg på skärmen. De kliniska verktygen har vi varit med och modifierat så att positionerna på deras knappar och reglage avläses och skickas via Bluetooth till appen.

Resultat

Det första iPad-projektet var lyckat och har lett till en rad uppföljningsprojekt. Dessa iPad-appar har varit väldigt uppskattade hos Mentices kunder, som är världsledande inom utveckling av medicinska verktyg. Systemet är väldigt portabelt och det förmedlar också en känsla av enkelhet som gör det lämpligt i säljsyfte hos potentiella kunder.