BIT ADDICT har under flera år hjälpt kunder med deras Aras-anpassningar samt tagit fram lösningar som passar varje enskild kund.

Vi kan nu tillsammans med våra kunder lansera ett öppet utvecklingsverktyg till PLM-plattformen Aras Innovator. Verktyget heter ArasSync och finns tillgängligt, med öppen källkod, på webbtjänsten GitHub. ArasSync är ett kommandoradsverktyg som hanterar synkronisering av egenutvecklade funktioner och anpassningar mellan Arasserver/databaser och källkodshanteringssystem, med särskilt fokus på olika miljöer för utveckling, automattest, acceptanstest och produktionstest. ArasSync har granskats och godkänts av Aras egna utvecklare samt fått ett positivt omdöme.

PLM-system (Product Lifecycle Management) används primärt för att hantera revisioner och livscykler hos diverse hårdvara (mekatronik och elektronik) och stödja relaterade flöden. De kan även anpassas till de flesta processer och objekt som ett företag behöver kontroll över såsom dokument, mjukvara, test, tillverkningsutrustning, utvecklings & supportärenden, mm.

Aras Innovator är gratis att ladda ner och använda i sitt basutförande och har en öppen datamodell, men tillägg som integrationer mot t.ex. Microsoft Office och CAD-mjukvaror kräver en betald prenumeration. Aras-plattformen är väldigt flexibel och medger korta utvecklingscykler, vilket gör den extra lämplig för dagens snabba förändringar i produkter, processer och affärsmodeller. Den används av många stora företag som t.ex. Airbus, GE, Getrag & MAN, men fungerar även väl för små och medelstora företag.

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss redan idag på niclas.wennerlof@bitaddict.se.

Aktuella länkar: