Ett av företagen som BIT ADDICT samarbetar med heter Consilium och utvecklar brand- och gassäkerhetssystem anpassade för sjöfart, transport och industri. Systemen består av brand- och gasdetektorer placerade på långa kabelslingor kopplade till elskåp, t.ex. placerat i maskinrummet på ett fartyg.

Om en brand uppstår ombord måste kaptenen uppe på fartygets brygga snabbt få en överblick av situationen. Människoliv står på spel och varje sekund räknas. Att skicka personal till maskinrummet för att läsa av nummer och zon för de larmande detektorerna, hitta dessa i fartygets planritningar och slutligen förmedla informationen till kaptenen är inget alternativ. Därför har Consilium även utvecklat ett stödsystem vid namn SMiG i form av en PC-applikation som körs på bryggan. Applikationen läser regelbundet av status för samtliga detektorer via ett lokalt nätverk och i användargränssnittet presenteras en ritning av fartyget i genomskärning med alla våningsplan. När en detektor larmar blinkar först våningsplanet rött i applikationen till dess kaptenen klickar på våningsplanet. Då övergår applikationen till att visa en planritning där nu de larmande detektorerna är utmarkerade och blinkar rött. Tack vare väldesignad mjukvara har kaptenen på sekunder en exakt ögonblicksbild av situationen på fartyget.

Som leverantör till Consilium ansvarar BIT ADDICT för utvecklingen av SMiG-applikationen samt bidrar till utveckling av firmware och Linux-applikationer, PLC-programmering och anpassning av företagets Product Lifecycle Management-system (ARAS).