Programmeringens grunder

I denna kurs lär vi oss grundläggande koncept inom programmering med hjälp av det enkla men kraftfulla programmerings-språket Swift!

Lektioner

    1.Vad är programmering?

    2.Grundläggande datatyper

    3.Enkla beräkningar med operatorer

    4.Variabler och konstanter

    5.Listor och upprepning

    6.Uppräkningar och villkor

    7.Funktioner

    8.Strukturer och metoder

    9.Ett komplett program: Luffarschack

Omfattning

Nio lektioner á 1h via videogruppsamtal. Varje lektion följs av övningar som normalt tar eleven 1-2h att lösa. Även övningshandledning erbjuds via videosamtal med skärmdelning. 

Förkunskapskrav

  • Lågstadiematematik
  • Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

  • iPad eller Mac*
  • Swift Playgrounds (gratis på App Store)

Besök BIT ADDICT Academy officiella hemsida

Academy