Fluoroskopi används under många operationer och är ett ovärderligt verktyg för kirurgen, men medför tyvärr stora doser skadlig röntgenstrålning för både patienten och sjukvårdspersonalen. Ultraljud är ett bra alternativ för många typer av operationer då det är helt ofarligt. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och med innovationer som 3D-ultraljud kan kirurgen få en ännu mer precis och lättolkad bild av vad som händer inuti i patienten. 

Utmaning

Mentice är världsledande på simulatorer för endovaskulära procedurer där man traditionellt använder fluoroskopi. Deras kunder efterfrågade en realistisk och högpresterande simulering av ultraljud för att kunna simulera nya typer av operationer.

Lösning

BIT ADDICT har hjälpt till att utveckla ett system för simulering av 3D- och 2D-ultraljud. Systemet gör merparten av beräkningarna på grafikprocessorn (GPUn), vilket gör det väldigt effektivt jämfört med om beräkningarna hade gjorts på den generella processorn (CPUn). Systemet använder befintlig data från anatomin i simuleringen vilket gör att inget extra arbete med att ta fram modeller eller animationer behövs.

Resultat

Den höga prestandan gör det möjligt att simulera 2D-ultraljud, 3D-ultraljud och även så kallad MPR (Multi-Planar Reformatting). MPR är en kombination av 3D och 2D där man återskapar bilder som liknar 2D-ultraljud från 3D-datan men utan de begränsningar på synvinklar som traditionellt 2D-ultraljud har. Plattformen är också så flexibel att den använts till grund för andra liknande visualiseringar som OCT (Optical Coherence Tomography). Systemet har öppnat nya möjligheter att simulera procedurer där 3D-echo är en viktig del, och har även gjort det möjligt att ta fram en ny produktlinje av hårdvara för ultraljuds-träning.