Fartyg för kryssnings och frakttrafik kan liknas med höghus som man har lagt på sidan. De är enorma konstruktioner som rymmer en stor mängd människor och annat av värde och befinner sig ofta på en isolerad plats. Därför är det viktigt med brandsäkerheten ombord för allas trygghet.

Ett kryssningsfartyg kan ha ett brandlarmssystem med tiotusen branddetektorer, bland annat med en detektor i varje passagerarhytt. Det finns också enheter som dörrar och spjäll som man vill se om de är öppna, och stänga för att hindra att en eventuell brand sprider sig. Detta ställer stora krav på gränssnittet som besättningen ombord ska interagera med för att dra full nytta av systemet i händelse av brand.

Utmaning

För att snabbt kunna lokalisera en brand ombord på ett fartyg underlättar det att få en tydlig bild som visar var detektorn som har larmat är placerad. Vår kund Consilium säljer brandlarmssystem, men skärmen i det inbyggda systemet kan bara lista aktiva larm och fel som textmeddelanden. Därför behövs det ett mer avancerat system för att också grafiskt presentera den här typen av information.

Lösning

BIT ADDICT har ensamt haft ansvaret för att underhålla Consiliums PC-applikation som visualiserar däcken ombord på fartyg och dess branddetektorer, dörrar och spjäll. Applikationen är skriven för Windows och är byggd med C#, C++ och WPF, och körs på bryggan där fartygets kapten befinner sig. Underhållsarbetet har bestått av att lösa buggar, utveckla ny funktionalitet och förbättra prestanda och stabilitet.

Resultat

Stabiliteten i mjukvaran har förbättrats med färre felmeddelanden och krascher. Mjukvaran kan också hantera att fler detektorer larmar samtidigt. Vidare har vi varit tillgängliga med kort varsel för felsökning och buggrättning när servicetekniker har haft behov av assistans vid arbeten ombord på ett fartyg. Vi har också utvecklat nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen.