Välkomna Jens och Olle!

Jens och Olle har sedan några veckor tillbaka påbörjat sitt examensarbete hos oss på BIT ADDICT. Båda studerar idag till Civilingenjör inom maskinteknik på Chalmers här i Göteborg.  

Utanför studierna och exjobbet så skiljer sig fritidsintressena åt. Jens hittar vi på fotbollsplanen eller i soffan med en bok i högsta hugg. Favoritförfattaren för stunden är Haruki Murakami. Olle hittar vi plinkade på keyboardet eller gitarren. När gitarren och skolböckerna läggs åt sidan så finner vi Olle i köket lagandes någon go pasta.

Jens och Olle kommer att vara en del av projektet BraSatt som går ut på att automatisera markberedning och plantering av ny skog. Examensarbetets del handlar om att identifiera bra planteringspunkter med hjälp av tekniker inom datorseende. Hittills har dom kommit en bra bit på vägen.

Varmt välkomna till oss på BIT ADDICT!