Många tillverkande industrier har behov av att bearbeta metalldetaljer på olika vis. Detta görs ofta med värme och gör det möjligt att både svetsa, kapa, löda och härda metallerna. Ett sätt att värma upp metallerna är med hjälp av laser med hög effekt. Det är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer som vid svetsning ger fogar av hög kvalitet. Det gör det möjligt att sammanfoga skopor till grävmaskiner likaväl som precisa kliniska instrument. 

Med ställbar optik kan laserns fokuspunkt och därmed intensitet anpassas för att hantera olika bearbetningssätt. För vissa applikationer räcker det dock inte med att kunna variera laserns fokuspunkt utan då behövs mer flexibla system för att även styra laserns position.

Utmaning

Att sammanfoga detaljer gjorda av olika metaller med hjälp av svetsning anses ibland vara omöjligt. Anledningen är att metallerna i smält form inte blandas vilket gör att en bra svetsfog är svår att åstadkomma. 

Lösning

Genom att använda en galvoskanner bestående av två speglar kan laserns position ändras mycket snabbt och genom att låta lasern röra sig i bestämda mönster kan geometriska former ritas med lasern. Lasern fungerar då som en visp och rör samman de smälta metallerna så att en hållbar svetsfog erhålls. BIT ADDICT har åt vår kund Permanova Lasersystem AB konstruerat ett styrsystem med ett grafiskt användargränssnitt där geometriska former kan skapas, justeras och utvärderas med hjälp av datorsimuleringar. Formerna projiceras sedan på metalldetaljer för att på ett flexibelt sätt svetsa, löda och härda.

Resultat

Permanova kan nu erbjuda sina kunder en komplett lösning för lasersvetsning som kan användas även i applikationer som traditionellt inte är möjliga. Systemet är flexibelt och kan anpassas till kundernas behov vilket öppnar möjligheterna för nya affärer för både Permanova och deras kunder.