Precisionsmätning med laser

I industrin finns ett stort antal roterande motorer som driver pumpar, kompressorer och valsar, för att inte nämna alla generatorer som snurrar i vindkraftverk världen över. För att minska slitage, vibrationer och energiförluster är det viktigt att maskinerna är korrekt uppställda och uppriktade så att de är linjerade med varandra. Vår kund Easy-Laser är världsledande inom lasermätsystem med hög precision för detta syfte och har vunnit flera priser för sina produkter och system.

Utmaning

Easy-Lasers utvecklingsavdelning ansvarar för utvecklingen av bolagets alla produkter. Avdelningen designar mekanik och elektronik och utvecklar firmware för produkterna. De utvecklar också mobil-appen som är hjärtat i systemet. Skälet till att de kontaktade oss var att de behövde förstärka sin utvecklingsavdelning med en senior systemutvecklare med goda kunskaper inom C# så väl som mekanik, elektronik och inbyggda system.

Lösning

BIT ADDICTS erfarna systemutvecklare arbetade som en del av kundens utvecklingsteam för en ny produktserie. Arbetet innefattade konceptutveckling, design av arkitektur och implementation i Easy-Lasers mobil-app XT Alignment som finns för både Android, iOS och Easy-Lasers egen industrianpassade avläsningsenhet.

Resultat

Easy-Lasers system kompletteras löpande med nya funktioner i appen och nya typer av mätenheter för att stödja fler mätapplikationer inom industrin. Med BIT ADDICTS hjälp har Easy-Lasers produkter tagit ytterligare ett steg och fått utbyggt stöd för kommunikation med nya typer av enheter.

Komplett system för laserbearbetning av metall med hjälp av lasergalvoskanner

Många tillverkande industrier har behov av att bearbeta metalldetaljer på olika vis. Detta görs ofta med värme och gör det möjligt att både svetsa, kapa, löda och härda metallerna. Ett sätt att värma upp metallerna är med hjälp av laser med hög effekt. Det är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer som vid svetsning ger fogar av hög kvalitet. Det gör det möjligt att sammanfoga skopor till grävmaskiner likaväl som precisa kliniska instrument. 

Med ställbar optik kan laserns fokuspunkt och därmed intensitet anpassas för att hantera olika bearbetningssätt. För vissa applikationer räcker det dock inte med att kunna variera laserns fokuspunkt utan då behövs mer flexibla system för att även styra laserns position.

Utmaning

Att sammanfoga detaljer gjorda av olika metaller med hjälp av svetsning anses ibland vara omöjligt. Anledningen är att metallerna i smält form inte blandas vilket gör att en bra svetsfog är svår att åstadkomma. 

Lösning

Genom att använda en galvoskanner bestående av två speglar kan laserns position ändras mycket snabbt och genom att låta lasern röra sig i bestämda mönster kan geometriska former ritas med lasern. Lasern fungerar då som en visp och rör samman de smälta metallerna så att en hållbar svetsfog erhålls. BIT ADDICT har åt vår kund Permanova Lasersystem AB konstruerat ett styrsystem med ett grafiskt användargränssnitt där geometriska former kan skapas, justeras och utvärderas med hjälp av datorsimuleringar. Formerna projiceras sedan på metalldetaljer för att på ett flexibelt sätt svetsa, löda och härda.

Resultat

Permanova kan nu erbjuda sina kunder en komplett lösning för lasersvetsning som kan användas även i applikationer som traditionellt inte är möjliga. Systemet är flexibelt och kan anpassas till kundernas behov vilket öppnar möjligheterna för nya affärer för både Permanova och deras kunder. 

Kamerabaserad fogföljning för metallsammanfogning med högeffektslaser

En gemensam nämnare för tillverkande industrier är behovet av att sammanfoga metalldetaljer. Detta kan göras på en uppsjö av sätt, bland annat genom att använda värme för att löda eller svetsa. Att använda en laser med hög effekt är en sofistikerad metod som möjliggör mycket precisa, repeterbara och kontrollerade processer. Med en högeffektslaser och optik kan man sammanfoga allt från grävskopor till precisa kliniska instrument.

Vid sammanfogning med laser koncentreras mycket energi till en liten yta, vilket gör att värmepåverkan på metalldetaljerna blir minimal. Detta ställer dock höga krav på ett tillförlitligt och exakt styrsystem som med hög noggrannhet och repeterbarhet kan fokusera laserns energi på rätt ställe, dvs vid fogen mellan detaljerna som ska sammanfogas.

Utmaning

Vid framställning av detaljer uppstår alltid små avvikelser från den ideala ritningen. Det kan till exempel handla om en skarv mellan två klippande verktyg eller hack från hantering eller transport. Även positioneringen av detaljen tillför osäkerheter som måste hanteras. Dessa avvikelser kan få stora konsekvenser vid sammanfogning med högeffektslaser på grund av den exakta värmeöverföringen.

Lösning

Ett computer vision-baserat styrsystem som använder en kamera för att titta ner på arbetsytan och lokalisera fogen mellan de detaljer som ska sammanfogas. Tack vare att fogens position registreras 200 gånger varje sekund kan laserns position snabbt korrigeras, vilket skapar en jämn och hållbar svetsfog. För att hantera varje slutkunds unika geometrier och material tillåts operatören att via ett grafiskt användargränssnitt konfigurera och, vid behov, konstruera egna computer vision-verktyg.

Resultat

BIT ADDICT:s kund Permanova Lasersystem AB har ett flexibelt, enkelt och pålitligt styrsystem som gör att de kan hantera de mest komplicerade kundprojekten.