I industrin finns ett stort antal roterande motorer som driver pumpar, kompressorer och valsar, för att inte nämna alla generatorer som snurrar i vindkraftverk världen över. För att minska slitage, vibrationer och energiförluster är det viktigt att maskinerna är korrekt uppställda och uppriktade så att de är linjerade med varandra. Vår kund Easy-Laser är världsledande inom lasermätsystem med hög precision för detta syfte och har vunnit flera priser för sina produkter och system.

Utmaning

Easy-Lasers utvecklingsavdelning ansvarar för utvecklingen av bolagets alla produkter. Avdelningen designar mekanik och elektronik och utvecklar firmware för produkterna. De utvecklar också mobil-appen som är hjärtat i systemet. Skälet till att de kontaktade oss var att de behövde förstärka sin utvecklingsavdelning med en senior systemutvecklare med goda kunskaper inom C# så väl som mekanik, elektronik och inbyggda system.

Lösning

BIT ADDICTS erfarna systemutvecklare arbetade som en del av kundens utvecklingsteam för en ny produktserie. Arbetet innefattade konceptutveckling, design av arkitektur och implementation i Easy-Lasers mobil-app XT Alignment som finns för både Android, iOS och Easy-Lasers egen industrianpassade avläsningsenhet.

Resultat

Easy-Lasers system kompletteras löpande med nya funktioner i appen och nya typer av mätenheter för att stödja fler mätapplikationer inom industrin. Med BIT ADDICTS hjälp har Easy-Lasers produkter tagit ytterligare ett steg och fått utbyggt stöd för kommunikation med nya typer av enheter.